اخبار-مالزی


این چهارمین حادثه آدم ربایی از فروردین ماه سال جاری تاکنون در ایالت صباح مالزی است

مالزی از هفته گذشته نیز برای افزایش امنیت مناطق مرزی ایالت صباح در شرق این کشور در پی این آدم ربایی ها و رفت وآمد تروریست های حامی داعش در این مناطق، تدابیر امنیتی را تشدید کرده بود

انجام این آدم ربایی ها در صباح هم مرز با جنوب فیلیپین تاکنون بیشتر توسط گروه تروریستی ابوسیاف که دوره های آموزشی برای تروریست های داعش نیز برگزار می کند انجام می شد، اما اکنون بحث سولو پیش آمده است

منطقه لحد داتو در صباح و مجاورت مرزی فیلیپین 16 ماه پیش نیز شاهد عملیات ارتش و درگیری با 250 شبه نظامی ˈسولوˈ فیلیپین بود که به منطقه حمله کرده بودند

ˈ
جمال کرامˈ 76 ساله و رهبر شبه نظامیان سولو در آن زمان مدعی شد این منطقه ارثیه خانوادگی وی است و 100 سال پیش آن را از دست داده است و حال تا آخرین قطره خون برای پس گرفتنش مقاومت می کند

کارشناسان معتقدند در صورتی که حادثه اخیر توسط این گروه انجام شده باشد، ایالت صباح مالزی باید شاهد روزهای پرتنش دیگر از نظر امنیتی باشد، چون سولویی ها همزمان با ابوسیاف فعال شده اند

حوادث امنیتی در صباح از جمله نفوذ آدم ربایان، سرقت، حضور شبه نظامیان و حضور 900 هزار مهاجر قانونی و غیرقانونی اکنون به بزرگترین چالش این منطقه مالزی و صنعت گردشگری این کشور تبدیل شده است