اخبار-پرواز ایلام مشهد

برقراری پرواز ایلام مشهد از نوروز95 با دو پرواز در هفته,روزهای یک شنبه وچهارشنبه هر هفته